Tuulivoimalan tuotantokartat

Tuulivoimalan tuotantokartat kuvaavat nimellisteholtaan 3 MW:n tuulivoimalan energiantuotannon (MWh), joka on laskettu säämallilla eri korkeuksille tuotetun tuulen nopeuden (m/s) jakaumasta. Kartat esittävät tuulivoimalan kuukausittaista ja vuotuista keskimääräistä jakaumaa eri korkeuksilla. Tuulen nopeuden oletetaan vastaavan tuulta voimalan napakorkeudella, ja tuulen nopeus oletetaan vakioksi koko roottorin pyyhkäisypinta-alalla. Ilman tiheyden vaihtelun vaikutusta voimalan tehoon ja energiantuotantoon ei ole otettu laskennassa huomioon.

Tuulivoimalan suorituskyky eli tehokäyrä (napakorkeuden tuulen nopeus vs voimalan tuottama teho) laaditaan yleensä vastaamaan ns. standardi-ilmakehän oloja, eli ilman lämpötila on +15ºC, ilmanpaine 1013,25 hPa ja ilman tiheys 1,225 kg/m3.

Esimerkkivoimalana käytetty WinWind WWD-3 käynnistyy noin 4 m/s tuulen nopeudella ja tuulen nopeudella 12,5 - 25,0 m/s voimalan teho on vakio eli 3030 kW. Tuulen nopeuksilla yli 25 m/s tuulivoimala on pysäytettynä. Voimalan 3-lapaisen roottorin halkaisija on 90 m ja roottorin peittopinta-ala 7853 m2. Voimala on lapasäätöinen (pitch control).

Tuulivoimalalle annetun tehokäyrän avulla laskettu tuotettu energia (MWh/kk) tai (MWh/v) ei täysin vastaa voimalan todellisuudessa tuottamaa energiaa, sillä todellinen teho vaihtelee annetun tehokäyrän lukemien suhteen.