Karttakäyttöliittymän käyttöohje

Tuuliatlaksen karttakäyttöliittymä on web-pohjainen ja toimii tavallisessa www-selaimessa. Käyttöliittymän avulla käyttäjä voi tarkastella karttakuvina tuulen keskinopeutta (m/s) ja tuulivoimalalle laskettua energian tuotantoa (MWh) yhdessä erilaisten orientoivien maastoelementtien kanssa. Karttakuvat on tehty keskimääräiselle vuodelle ja keskimääräisille kuukausille korkeuksille 50, 100 ja 200 m. Karttanäkymä on dynaaminen ja vapaasti zoomattavissa.

Käyttäjä voi ladata myös taulukkomuodossa olevia tietoja kartalta hilaruutuja valitsemalla. Taulukoissa on tuulensuuntasektoreittain tiedot tuulennopeudesta ja muista Tuuliatlakseen lasketuista suureista korkeuksilla 50, 75, 100, 125, 150, 200, 300 ja 400 m. Lisäksi näytölle saa kuvana yksittäiseen hilapisteeseen tuuliruusun ja tuulennopeuden pystysuoran profiilin. Tiedot on laskettu kuukausittain ja koko vuodelle edustaen keskimääräistä vuotta, sekä erikseen heikkotuulista ja kovatuulista vuotta.

Tuuliatlas-karttaliittymän yksityiskohtainen käyttöohje pdf-muodossa:
Tuuliatlas_kayttoohjeet_14032012.pdf (pdf 413 kb)

Tarvittaessa Ilmatieteen laitos voi poimia käyttäjälle Tuuliatlas-aineistoa laajemmalta alueelta. Aineiston poimintaan ja karttaliittymän käyttöön liittyviä lisäohjeita voi tiedustella sähköpostitse Jenni Latikalta Ilmatieteen laitoksesta